Radost Honzy Nedvěda

Stál jsem v přeplněné tramvaji číslo 51 a čekal na odjezd, který stále nepřicházel. Podíval jsem se na hodinky. Bylo 2:14. Za minutu bychom měli odjíždět. „No, ještě, že jsem tu šalinu stihla. Doufám, že mě tady nikdo neukamenuje, že říkám šalina.“ Otočil jsem se po hlase. Stála na horním schodu, ve dveřích tramvaje a dál mluvila s dvojící, která stále venku. „Já vás určitě neukamenuju. Taky říkám šalina,“ promluvil jsem na ni. „Vidíte, takhle se dělají kámoši,“ prohodila dívka k dvojici a usmála se na mě. Muž stojící vedle mě se začal smát. Usmál jsem se také. „V Brně už je elektrický proud?“ zeptal se mě laškovně. „Už dva roky,“ odpověděl jsem pobaveně. Mezitím jsme ujeli několik stanic. „Jen zahlídli svět, maj na duši vrásky, tak málo je, málo je lásky…“ ozval se najednou hlasitý zpěv cestujících uprostřed tramvaje. Teď jsem se smál nejen já a můj soused, ale i mladá cestující sedící pod námi. „To by měl Hozna Nedvěd radost,“ pronesl jsem k sousedovi. „Jo, ten se v hrobě musí otáčet,“ odpověděl. Na okamžik jsem se zamyslel. „On vlastně není ještě mrtvej, co?“ „Řekl bych, že ne.“ Přikývl.

„Nan-na-na, nánáná, nan-na-na, nánáná, nan-na-na, nánáná, ná! Nan-na-na, nánáná, nan-na-na, nánáná, nan-na-na, nánáná, ná! Nebe je modrý a zlatý, bílá sluneční záře…,“ zpívala teď skupinka uprostřed. To už jsme se nesmáli, ale přímo řezali smíchy.