Komiksy

Večer jsem zjistil, že mám další den suplovat. Místo předmětu ZSV, který jim odpadl, budu učit svůj Aplikační software. Dlouho jsem vymýšlel, co s nimi budu dělat a nakonec mě napadly komiksy.

Nechal jsem se inspirovat od Jitky a použil i své, v minulosti vytvořené, komiksy jako motivaci.

Když jsem jim však řekl, co budeme dělat, první řada zasyčela: „ale, néééé.“ A nakonec většina skončila u sešitů a učila se na předměty, ze kterých je čekala pololetní písemka, opravná písemka nebo ústní zkoušení.

Zdálo se, že Comics Creator a další nástroje nemohou konkurovat všem těm matematikám, fyzikám a biologiím a opět se ukázalo, že koncept samostatného předmětu ICT, ať už se jmenuje jakkoli, je dávno překonán, a že kdyby učitelé pravidelně využívali ve svých předmětech současné technologie, např. tablety nebo chromebooky, nebo se studenty alespoň chodili do počítačové učebny, mohl bych si místo předmětu ICT otevřít zájmový kroužek zaměřený na využití technologií, určený jak učitelům, tak žákům a třeba i jejich rodičům, a věřím, že bych tam neseděl sám. 

Epilog: Ne všichni se učili na písemku: komiksy.